De ontwikkelingen in Zutphen

Een jaar vol vernieuwing

Zo substantieel mogelijk bijdragen aan een bio-based economy: die stip aan de horizon kwam in Zutphen weer wat dichterbij. We boekten vooruitgang met een aantal belangrijke uitbreidingen en vernieuwingen.

 

Drie nieuwe composteringstunnels

Het arsenaal van 25 composteringstunnels werd uitgebreid met drie nieuwe tunnels. Met een lengte van 45 meter zijn de nieuwe tunnels vijf meter langer dan de bestaande en hebben ze meer capaciteit. Om het verschil in slibvolumes op te vangen bouwden we direct tegenover de tunnels een opslaghal voor werkvoorraad. De tunnels hebben geen dilatatie en de tunnel- en opslaghal zijn voorzien van geïsoleerde dak- en gevelsandwich platen. Dit laatste voorkomt dat de geuren van slib en biogranulaat kunnen ontsnappen naar de buitenlucht. En dat niet alleen: het zorgt er ook voor dat zich minder condens vormt in het binnenklimaat.

 

Optimalisatie zure wassing

De toename in capaciteit heeft onder meer gevolgen voor de luchtbehandeling. De lucht die uit de tunnels komt is warm en zit vol met vocht en ammoniak. Omdat ammoniak schadelijk is voor het biologisch luchtfilter ‘wassen’ we de proceslucht met zwavelzuur. Hierbij wordt ammoniak omgezet in ammoniumsulfaat; een erkende en gewilde vloeibare kunstmest. Door de optimalisatie van de luchtbehandeling zijn we in staat om in 2016 circa 3000 ton extra stikstofkunstmest te produceren.

 

Energiebesparing van 15 procent

Onze taakstelling is om zoveel mogelijk groene brandstof voor energie aan te bieden en zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Reden voor een efficiënte bezuiniging in het luchtbehandelingproces: we plaatsten een tweede wasser naast de bestaande. Door de splitsing van de lucht kost het minder energie om dezelfde hoeveelheid lucht te behandelen. Hierdoor neemt het totale energieverbruik per ton slib af met maar liefst 15 procent. Doordat in de nieuwe constructie alle lucht door de zure wassing gaat, produceren we bovendien per ton slib circa 10 procent meer ammoniumsulfaat.

 

Nieuwe koelinstallatie

We willen dat omwonenden zo weinig mogelijk geuroverlast ondervinden van onze activiteiten. Vanuit de zure wasser gaat de lucht daarom niet rechtstreeks naar de schoorsteen, maar eerst door de biofilters die geur aan de lucht onttrekken. Voor een geslaagd biologisch filterproces moet eerst de luchttemperatuur omlaag worden gebracht tot 30 graden Celsius. Om ook bij de nu uitgebreide productie voldoende koelcapaciteit te hebben, namen we in het najaar van 2015 een grotere koelinstallatie in gebruik.

 

Luchtcirculatie

Van de lucht die uit de zure wassing komt, wordt 60 procent teruggevoerd naar de composteringstunnels voor hercirculatie. Hierdoor is ook bij de grotere productiecapaciteit onze geuruitstoot stabiel gebleven. Mogelijk kunnen we de uitstoot zelfs reduceren.

 

De rondweg afgerond

Soms hebben op het oog eenvoudige maatregelen verstrekkende voordelen. Dat is ook het geval bij de afronding van onze rondweg. De nieuwe rondweg loopt vanaf de ingang door over het hele achterterrein en weer terug. Vrachtwagens kunnen nu vanaf de weegbug naast het kantoor doorrijden naar het achterterrein. Hiervoor hoeven ze niet meer over de openbare weg. Vanaf de rondweg zijn verschillende delen van het terrein makkelijk te bereiken. Laden en lossen gaat efficiënter en de situatie is overzichtelijker en veiliger.

 

Opslagplaats voor biogranulaat

In 2015 steeg de afname van biogranulaat en voor de toekomst hebben we goede afzet verwachtingen. Onze ervaring leert dat de afvoer altijd gepaard gaat met de nodige pieken en dalen. Om geproduceerde voorraad tijdelijk te kunnen opvangen legden we een nieuwe opslagplaats aan. De vloeistofdichte opslagplaats bestaat uit een betonnen plaat met asfaltlaag en heeft een opslagcapaciteit voor 10.000 ton biogranulaat. Op deze buitenopslag dekken we de voorraad netjes af met folie.

Foto-ontw-Zutphen-site

 

Opslag- en doseerunit ijzerchloride

Het afvalwater dat we lozen moet voldoen aan strenge normen. Om de kwaliteit van het centraat van de slibontwatering nog beter te kunnen beheersen, bouwden we een opslag- en doseerunit voor ijzerchloride. Door de reactie met het ijzerchloride wordt het fosfaat in het slib vastgelegd. Met de toepassing van ijzerchloride dringen we het verbruik van kostbaar PE fors terug en kunnen we lastig ontwaterbare slibben ontvangen waardoor we onze markt vergroten.

 

We blijven vooruit kijken

Het is duidelijk: 2015 was een jaar met veel beweging in Zutphen. Het gonsde van de activiteiten. Sommige nadrukkelijk zichtbaar, andere wat meer op de achtergrond maar daarom niet minder belangrijk voor onze perspectieven in de komende jaren.

  • We bouwden 250 liter pilot-containers waarmee we de werking van de tunnels betrouwbaar kunnen simuleren. Dit biedt ons allerlei testmogelijkheden op demoniveau.
  • Om te testen of ons biogranulaat in pelletvorm geschikt is voor andere typen verbrandingsovens dan we op dit moment beleveren, investeerden we in een pellitiseermachine waarmee we proeven gaan draaien. 
  • Met Alterra, het STOWA en de waterschappen Aa en Maas en Rijn en IJssel zijn we een onderzoekstraject ingegaan naar mogelijkheden om slibben of hieruit vrijkomende stoffen landbouwkundig te verwaarden.
  • In 2016 verwachten we te gaan investeren in een tweede decantercentrifuge. Hierdoor kunnen we meer vloeibaar slib gaan ontwateren.
  • In 2015 is het luchtbehandelingsysteem aangepast om restwarmte te kunnen benutten. In 2016 gaan we het systeem zo inrichten dat we voorverwarmde lucht kunnen gebruiken voor het composteringsproces. Dit moet leiden tot meer energiebesparing, meer efficiency en nog betere kwaliteitsprestaties.

 

 

 

verder » « terug