De ontwikkelingen in Venlo

Een jaar met onverwachte bugs

In 2013 heeft GMB in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg de Energiefabriek Venlo gerealiseerd. Een innovatieve installatie met thermische drukhydrolyse, vergisting en ontwatering. Wij tekenden voor het beheer en onderhoud van deze installatie gedurende 10 jaar. Na aanvankelijk goede vooruitzichten voor 2015 schreven we dit jaar helaas toch rode cijfers.

 

Koelen en ontwateren

Op grond van de goede prestaties in 2014 werd de installatie omgebouwd om nog betere prestaties te kunnen boeken. Dit verliep in de eerste helft van 2015 volgens verwachting, tot in de zomermaanden bleek dat het koelproces niet op volle capaciteit functioneerde waardoor de vergisters slecht gingen draaien. Het negatieve effect hiervan is ons de rest van het jaar blijven achtervolgen.

 

Besparing in het PE-verbruik

In 2015 hebben we testen uitgevoerd met het doseren van ijzerchloride om de fosfaat in het slib te binden. Door ijzerchloride toe te passen kunnen we het verbruik van PE met 30 procent terugdringen: dit levert een flinke besparing op. Het toevoegen van ijzerchloride wordt in 2016 ingevoerd.

 

Positieve begroting

We hebben er vertrouwen in dat we in 2016 zwarte cijfers gaan schrijven. De aanloopproblemen lijken achter ons te liggen en de vooruitzichten zijn goed.

 

verder » « terug