Over kwaliteit, arbo en milieu gesproken

Toolboxmeetings

In Zutphen, Tiel en Venlo kwamen we periodiek bijeen voor een toolboxmeeting. We gaven aandacht aan onderwerpen als veiligheidskleding, vonk arm gereedschap en de risico’s van stof en ammoniak, specifieke chemicaliën en veranderingen in de procesinstallaties.

 

Vergunningen

Voor de uitbreidingen op de locaties Zutphen en Tiel werden omgevingsvergunningen Bouw en Milieu aangevraagd; beide aanvragen werden gehonoreerd.

 

ISO-certificeringen

We werden dit jaar geaudit voor de prolongatie van onze ISO-NEN certificaten 9001 en 14001. Beide certificaten zijn met drie jaar verlengd.

 

Dynamische RI & E

In 2015 zijn we gestart met het invoeren van een digitale, dynamische risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met behulp van het Relatics programma voor projectbeheer. We verwachten dat we dit systeem in 2016 in gebruik kunnen nemen.

 

Centraal SharePoint

In de tweede helft van dit jaar heeft de centrale SharePoint omgeving voor de gezamenlijke vestigingen vorm gekregen. Met behulp van SharePoint waarborgen we dat alle vestigingen en hun relaties gebruik maken van identieke en actuele documentversies.

 

BREF

GMB BioEnergie maakt gebruik van BAT: de Best Available Techniques. De Europese BREF (Bat REFerence) beschrijft aan welke normen de BAT moet voldoen. We leverden - als een van de meewerkende partijen – informatie aan waarop de commissie haar nieuwe BREF normering mede kan baseren.

 

Euralcode biogranulaat

Met de Omgevingsdienst Achterhoek verschilden we van mening over de toe te passen Euralcode voor de ontvangst van een mengsel van rwzi-slib met overig uitgegist slib én voor het geproduceerde biogranulaat. We voeren constructief overleg met de Omgevingsdiensten, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, en Waterschap Vallei en Veluwe om een werkbare oplossing te vinden die recht doet aan de (Europese) wet- en regelgeving.

 

Veiligheid

In 2015 waren er geen ongevallen met blijvend letsel.

 

In het kader van preventie gaven we een aantal keren opdracht om laad- en lossystemen van vrachtwagens aan te passen. De bestaande kabelsystemen vormden een veiligheidsrisico.

 

Dit jaar deden we voor het eerst onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts in en rond de productieomgevingen. Evenals voorgaande jaren verrichtten we ook onderzoek naar de aanwezigheid van stof en ammoniak.

 

verder » « terug