De ontwikkelingen in Lichtenvoorde

Resultaat van stabiliteit 

Voor de BIR in Lichtenvoorde was 2015 in operationeel opzicht het beste jaar tot nu toe. Het goede resultaat is vooral te danken aan de stabiliteit in de bedrijfsvoering en een toename van het aantal toeleverende klanten uit de industrie.

 

Kritische aanvoerselectie

De stabiliteit van de vergisting heeft grote invloed op de resultaten. Bij uitval van een vergister duurt het maanden voordat het bacteriologische proces weer kan functioneren op niveau. Een zo homogeen mogelijke aanvoer verkleint de kans op verstoring. Medio 2014 zijn we daarom nauwere bandbreedtes gaan hanteren voor het invoermateriaal. Dit hebben we doorgezet in 2015 en dat betaalt zich uit in de vorm van een betrouwbaarder proces met betere resultaten.

 

Energie uit meer tonnen

Eind 2014 hebben we de keuze gemaakt om de WKK’s niet meer 100 procent te belasten, maar dit terug te schroeven. Bij het benutten van de volledige capaciteit moeten we hoogcalorische stoffen inkopen om voldoende energie aan te voeren voor de gasproductie. De verwerking van deze hoogwaardige reststoffen brengt ook hoge kosten met zich mee. De gezamenlijke kosten kunnen we niet terugverdienen met de opbrengsten uit de energieopwekking. Daarom kiezen we ervoor om minder hoogwaardige stromen te verwerken. Per saldo betekent dit dat we nu meer tonnen vergisten van een lagere calorische waarde per ton. Doordat we minder afhankelijk zijn van de energie opbrengst is het resultaat beter.

 

Benutten van de restwarmte

De installatie van de BIR produceert veel warmte die nog niet geheel wordt benut. Op initiatief van EnergieK is in 2015 onderzocht of met de restwarmte het water van het overdekte zwembad Meekenesch verwarmd kan worden. Nadat dit onderzoek positief werd afgerond wordt nu met financiële steun van de gemeente een warmtenet aangelegd. In het voorjaar van 2016 gaan we de warmte leveren. Daarnaast worden mogelijk ook het Gemeentehuis in Lichtenvoorde en een verzorgingshuis aangesloten.

Verwerking reststoffen en elektriciteitsproductie 2006 - 2015 BIR

 

 

 

Energieproductie 2014 en 2015 per maand BIR

 

 

verder » « terug