Kerncijfers ontwatering

Kerncijfers ontwatering 2015 2014 2013 2012 2011
Aanvoer en verwerking vloeibare reststromen
Aanvoer
BIR tonnen 36.729 33.264 27.085 21.302 25.739
Waterschappen tonnen 79.382 93.973 68.232 833 5.857
Industriële klanten tonnen 94.215 67.239 50.512 59.958 64.402
Totaal tonnen 210.326 194.475 145.829 82.093 95.999
Afvoer
Reststromen tonnen 369 468 430 420 544
Voorraadmutatie
Reststromen tonnen 1.118 -75 95 251 -9
Verwerking
Reststromen tonnen 208.839 194.083 145.304 81.422 95.464
tonnen ds 10.507 9.515 6.935 4.745 4.894
ds % 5,0% 4,9% 4,8% 5,8% 5,1%
Productie ontwaterde reststroom
Reststromen tonnen 41.198 36.166 23.256 15.672 17.679
tonnen ds 9.652 8.917 6.217 4.460 4.894
ds % 23,4% 24,7% 26,7% 28,5% 27,7%
Verbruik grond-, hulpstoffen en energie
Elektra kwh/ ton slib 3,8 3,3 3,8 5,8 5,2
Diesel lt / ton slib 0,01 0,10 0,06 0 0
PE kg actief / ton DS 11,3 13,0 11,4 14,1 13,5
Draaiuren decanter ton slib / uur 26,8 25,1 23,9 16,8 19,8
Stikstoflozing kg N / ton slib 1,17 0,94 0,96 1,07 1,08

 

verder » « terug