Kerncijfers compostering

Kerncijfers Compostering 2015 2014 2013 2012 2011
Aanvoer en verwerking reststromen
Aanvoer
rwzi-slib tonnen 192.019 220.755 216.223 210.517 208.093
tonnen ds 47.041 53.094 51.882 50.990 50.178
ds % 24,5% 24,1% 24,0% 24,2% 24,1%
Overige reststromen tonnen 77.632 51.527 44.934 44.066 24.557
tonnen ds 21.271 13.481 12.992 14.170 6.331
ds % 27,4% 26,2% 28,9% 32,2% 25,8%
Afvoer
Reststromen tonnen 12.163 12.217 31 0 35
tonnen ds 2.554 2.566 7 0 12
Voorraadmutatie
rwzi-slib tonnen -3.387 2.622 12.372 8.814 301
tonnen ds -879 689 3.252 2.349 71
Verwerking
Reststromen tonnen 260.875 257.443 248.754 245.769 232.314
tonnen ds 66.636 63.320 61.615 62.811 56.426
ds % 25,5% 24,6% 24,8% 25,6% 24,3%
Productie biogranulaat en ammoniumsulfaat
Biogranulaat tonnen 78.021 71.796 73.110 65.794 60.935
% 62,8% 62,8% 63,8% 67,2% 66,5%
Ammoniumsulfaat tonnen 13.993 14.122 12.787 11.716 12.133
Verbruik grond-, hulpstoffen en energie
Elektra kwh/ ton slib 42,0 44,6 45,2 45,6 46,9
Diesel lt / ton slib 1,65 1,69 1,76 1,60 1,62
Hout m3 / ton slib 0,172 0,170 0,146 0,156 0,201
Zwavelzuur kg / ton slib 16,4 16,8 15,8 14,5 15,7
Drinkwater lt / ton slib 21,4 17,5 22,1 30,4 29,0
Koel- en waswater m3 / ton slib 17,3 18,2 18,8 20,1 19,4
Stikstoflozing kg N / ton slib 0,32 0,32 0,38 0,68 0,56

 

verder » « terug