Een mooie energiesprong

Cijfers boven begroting

De cijfers spreken boekdelen: 2015 was een goed jaar. In Zutphen verwerkten we 170.000 ton slib en in Tiel bijna 90.000 ton. Cijfers die de prestaties van 2014 niet alleen evenaren; in Zutphen worden ze zelfs ruimschoots overtroffen. En dan hebben we ook nog eens bijna 210.000 ton slib ontwaterd. Maar liefst 20 procent meer dan verwacht en een record. We maakten een mooie energiesprong!

 

Aanvoer op peil

Uit de cijfers blijkt ook hoe belangrijk het is om vooruit te kijken. Door het aflopende contract met Waterschap Vechtstromen werd er dit jaar minder RWZI-slib aangevoerd. Dit konden we deels compenseren via het contract dat we in 2013 afsloten met Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast hebben we tijdig meer organische reststromen aangetrokken. De totaalcijfers geven te zien dat we de vrijgekomen capaciteit ruimschoots hebben opgevangen.

 

Recordafzet biogranulaat

De afzet van biogranulaat bleef in 2014 achter bij de verwachtingen. Dit was voor ons een reden om nog intensiever te gaan zoeken naar nieuwe afzetkanalen. Tegen het einde van 2014 tekende zich een kentering af en dit heeft zich in 2015 doorgezet. Naast de levering aan onze nieuwe klant stadsverwarming Kassel verliep dit jaar de afzet bij de grote bestaande klanten zonder problemen. Zij konden hun verwerkingscapaciteit het hele jaar storingsvrij benutten. Hierdoor konden wij fors interen op de voorraden die vorig jaar waren ontstaan. Voor het eerst in het bestaan van GMB BioEnergie hebben we dit jaar meer dan 80.000 ton biogranulaat afgezet.

 

Ontwikkeling en innovatie

In 2015 stonden ontwikkeling en innovatie nadrukkelijk op de agenda. In dit jaarverslag leest u onder meer over de robuuste investeringen voor de herinrichting van ons terrein in Zutphen. Dit jaar staken we ook veel energie in het beheersen van de waterkwaliteit die we lozen op de RWZI. In 2016 zullen we gaan investeren in technologieën om deze kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk richten we ons niet alleen in Zutphen op vooruitgang. Ook op de andere locaties vonden diverse ontwikkelingen plaats.

 

Kleinere footprint

We leveren groene brandstof voor energie. Ook onze medewerkers lopen over van de energie. Maar we zijn ook zuinig op energie. Dat laatste vindt u terug in de cijfers over 2015. In Zutphen en Tiel slaagden we erin om het energieverbruik met in totaal 15 procent terug te dringen. Afgezet tegen de hogere verwerkingscijfers betekent dit dat het energieverbruik per ton slib met ditzelfde percentage is verminderd. Mooie cijfers, maar geen reden om tevreden te zijn. Het kan altijd beter. 2015 was ook het jaar waarin we voor het eerst windenergie inkochten. Waarmee we onze CO2 footprint weer een maatje kleiner maakten.

 

afbeelding tank

 

Goede vooruitzichten 2016

Over de hele linie boekten we in 2015 mooie resultaten: lagere productiekosten, minder energieverbruik, een goede afzet en hogere opbrengsten. We gaan ervan uit dat deze stijgende lijn zich in 2016 doorzet. Door de drie nieuwe composteringstunnels in Zutphen kunnen we alle aanvoer in eigen huis verwerken. Dit impliceert een beter rendement op de 12.000 ton slib die we tot dusverre elders lieten verwerken. Met de investering in een tweede decanter willen we nog meer vloeibaar slib gaan ontwateren om zo invulling te geven aan de bijgebouwde verwerkingscapaciteit in de compostering. Als bovendien de voortekenen ons niet bedriegen, kunnen we onze recordafzet van biogranulaat misschien gaan overtreffen. Een aantal van onze klanten lijkt de bugs in hun verwerkingscapaciteit te hebben overwonnen. En mogelijk wordt de proefvergunning voor de verwerking van biogranulaat voor de opwekking van stadsverwarming definitief gemaakt.

 

We hebben een flinke energiesprong gemaakt. Da’s mooi, maar we willen niet teveel achteruit kijken. We staan nu een trede hoger en zijn klaar voor de volgende sprong!

 

verder » « terug