Colofon

Het jaarverslag GMB BioEnergie is een uitgave van GMB en verschijnt jaarlijks.

 

GMB BioEnergie B.V.
t.a.v. Marloes Fleissner
Postbus 181
7200 AD ZUTPHEN
T 088  88 54 069
E marloesfleissner@gmb.eu

 

Tekst
Textworks concept & copy, Nijverdal

 

Creatie en productie
Frappant, Aalten

 

Fotografie

Lode Greven, Velp
Hendriks Fotografie, Zutphen
GMB
Shutterstock.com

 

Copyright ┬ę 2016, GMB BioEnergie B.V., Zutphen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMB BioEnergie B.V.