Basis voor de toekomst

GMB BioEnergie 2015

 

Vooraf was de verwachting voor 2015 dat we een goede stap zouden zetten. Aan het eind van dit jaar blijkt dat die stap een sprong is geworden. Een mooie sprong die energie en inspiratie geeft. In dit verslag vertellen we u daar graag meer over. Goed nieuws, mooie berichten voor een groene economie.

 

Een druk jaar

Er is veel gebeurd dit jaar. Zo nam in Zutphen de verwerkingscapaciteit met een flinke sprong toe. Door de schaalvergroting dringen we het energieverbruik per ton slib met maar liefst 15 procent terug. Bovendien leiden uitbreiding en aanpassing in het luchtsysteem tot 15 procent meer productie bij gebruik van dezelfde hoeveelheid energie. Naast dit alles maakten we ook op technologisch gebied weer mooie stappen.

 

Balans

GMB BioEnergie begint zich te ‘zetten’. De kwaliteit, de efficiency en - zeker niet te vergeten - de veiligheid van onze processen gaan telkens een stapje verder. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de resultaten, maar ook voor het werkplezier van de medewerkers. Die balans zorgt voor een goede en motiverende sfeer.

 

Blik op morgen

We opereren in een dynamische omgeving. Welbeschouwd staat de circulaire economie nog maar in de kinderschoenen. Technologieën ontwikkelen zich, sectoren richten zich op de kansen van aanpassing en innovatie, traditionele oplossingen raken aan het einde van hun levenscyclus. In dit  veranderende speelveld is het voor GMB BioEnergie de opgave om de juiste keuzes te maken. We blijven verkennen, innoveren, plannen maken. Inspiratie genoeg!


Bent u benieuwd naar onze plannen? Heeft u ideeën? Ziet u nieuwe mogelijkheden voor samenwerking of innovatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We steken onze energie graag in een goed gesprek.

 

 

Gerrit-Jan van de Pol
Directeur GMB BioEnergie B.V.

 

verder »